Blok 23

Blok 23

Savršeni primer skrivenog šarma brutalističke arhitekture Novog Beograda: Blok 23